• Delegacja terespolskich uczniów w Rosji w ramach projektu «Здравствуй, Россия!»
  Delegacja uczniów z Polski (wszyscy z Terespola) spędziła 7 dni w Moskwie w ramach projektu naukowego «Здравствуй, Россия!», organizowanego przez Rossotrudniczestwo – resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.Projekt „Dzień dobry, Rosjo” jest organizowany dla uczniów uczących się języka rosyjskiego i osiągających znaczne sukcesy w tej dziedzinie. Około tysiąca uczniów z 47 państw przyjechało do Rosji, do trzech różnych miast: Moskwy, Petersburga i Kazania, żeby lepiej dowiedzieć się o rosyjskiej historii i kulturze. Nasza delegacja gościła w stolicy Rosji, do której przyjechali uczniowie w liczbie 350 z 32 różnych państw świata.
   
  30.08.2017 15:28 | więcej »
 • Zielona Szkoła w Serpelicach.
  W dniach 12-14 czerwca 2017 roku klasa trzecia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu wyjeżdżała na Zieloną Szkołę do Serpelic. Realizowała tam program ekologiczny "Strażnicy przyrody".  Trzecioklasiści obcowali z naturą, wędrowali ścieżką przyrodniczą po lesie, poznawali jego mieszkańców i wsłuchiwali się w jego odgłosy. Kształtowali swoją  więź emocjonalną z przyrodą i  właściwą postawę na problemy ekologiczne. Odbyli  rejs statkiem po Bugu, udało sie nawet zobaczyć czarne bociany w ich naturalnym środowisku. Uczniowie rozwiązywali zagadki przyrodniczo-ekologiczne , układali hasła i malowali plakaty na temat ochrony środowiska naturalnego. Trzecioklasiści pokonywali również tor przeszkód w Parku Linowym i wykazali się nie lada sprawnością. Wysiłek uczniów został uwieńczony  ODZNAKĄ STRAŻNIKA PRZYRODY.
   
  18.06.2017 10:04 | więcej »
 • Lekcja ochrony przyrody i środowiska z przedstawicielem Lubelskich Parków Krajobrazowych.
  W dniu 24 maja 2017 roku w szkole podstawowej i gimnazjum odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,  z Ośrodka zamiejscowego w Janowie Podlaskim. Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi ekologii. Pani edukator uświadomiła dzieciom, że przyroda to wiele powiązanych ze sobą elementów, które mają na siebie wzajemny wpływ. Człowiek również wpływa na środowisko, dlatego powinniśmy ograniczyć produkcję odpadów, a te które powstaną segregować i poddawać recyklingowi. Istnieje konieczność szukania sposobów oszczędzania wody i pozyskiwania energii. Prelekcja oraz przygotowana prezentacja pt. „Ochrona bioróżnorodności Polsce – formy ochrony przyrody” pozwoliła uczniom klasy V szkoły podstawowej utrwalić i poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony przyrody. Pani edukator podała wiele ciekawostek oraz zagadnień dotyczących Parku Krajobrazowego „Podlaski przełom Bugu”. Uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli w prelekcji pt. „Odnawialne źródła energii – korzyści i zagrożenia”. Temat aktualny, ponieważ na terenie naszego miasta prowadzone są inwestycje mające na celu zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii alternatywnymi. Uczniowie oraz organizatorki spotkania panie J. Moździerz i A. Witkowicz podziękowały za ciekawą lekcję.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=207
   
  20.06.2017 08:26 | więcej »
 • Konkurs Matrioszka – symbol Rosji
  W maju b.r. odbył się szkolny konkurs pt. „Matrioszka – symbol Rosji”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas gimnazjalnych.Zadaniem uczniów było wykonanie lalki – matrioszki dowolną techniką np. wydzieranka, figurka z gliny, masy solnej, plasteliny, rysunek, itp.Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą i sztuką rosyjską.
  Wyniki:
  I miejsce – Mateusz Stawski
  II miejsce – Magda Mazurkiewicz
  III miejsce – Paulina Kondera
  Wyróżnienia:
  -Paulina Fedorowicz, Ola Dołęga, Bartek Maryniuk  

  http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=204
  01.06.2017 20:01 | więcej »
 • Zakończenie roku szkolnego kl. III liceum
  Dnia 28 kwietnia 2017 r. społeczność szkolna pożegnała uczniów klasy III liceum. Trzecioklasiści złożyli ślubowanie absolwentów, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i liczne nagrody. Obecny na uroczystości Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pan Krzysztof Sadowski, wręczył absolwentowi, Markowi Piskorzowi, nagrodę za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym. Pani Dorota Szprychel  zwróciła się do absolwentów ”Byliście klasą, która bardzo chętnie angażowała się w życie szkoły i społeczności lokalnej. Aktywnie działaliście w sporcie, kulturze i zadaniach na rzecz innych ludzi, pomagaliście nauczycielom oraz młodszym koleżankom i kolegom. Bez Was nie odbyła się żadna uroczystość czy impreza sportowa. Wasz wychowawca oraz kolejni dyrektorzy zawsze mogli na Was liczyć”.
  09.05.2017 08:43 | więcej »
 • Malowane święta
   12 kwietnia 2017 roku w ZSO nr 1 w Terespolu odbył się apel wielkanocny "Malowane święta". Trzecioklasiści z udziałem gimnazjalistki Marty, wystrojeni w podlaskie stroje ludowe, przybliżyli zebranym tradycje i zwyczaje wielkanocne. Był pięknie przybrany stół wielkanocny, na którym nie zabrakło  palm, pisanek, kraszanek, bab wielkanocnych, cukrowego baranka i wiosennych kwiatów. Chłopcy chodzili z kogucikiem na wózku, oblewali dziewczynki wodą i wręczali im palmy. Wspaniała recytacja małych artystów była przeplatana wielkanocnymi śpiewami.
  "Piękna i radosna jest polska Wielkanoc, a każdy obyczaj ma swą magiczną moc..." - tymi słowami zakończyli swój występ.
  Świąteczny występ został nagrodzony gromkimi brawami i wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=205

   
  18.06.2017 09:55 | więcej »
 • Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 2
  21 marca 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu odbył się Dzień Otwarty, na który zostały zaproszone przedszkolaki wraz z rodzicami. W godzinach od 16:30 do 18:00 na przybyłych do szkoły czekały rozliczne atrakcje.
  Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły p. Urszulę Szubińską, nadszedł czas na rozstrzygniecie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego ,,Wiosna budzi się do życia ", skierowanego do przedszkolaków i uczniów kl. II i III oraz literackiego, adresowanego do uczniów szkoły podstawowej. Uczestnicy Dnia Otwartego mogli obejrzeć wystawę prac laureatów oraz wysłuchać nagrodzonych wierszy.
  W dalszej części spotkania w sali gimnastycznej uczennice klasy V szkoły podstawowej i I gimnazjum zaprezentowały układ taneczny połączony z pokazem piramid. Następnie przedszkolaki wraz z rodzicami obejrzeli sale lekcyjne oraz uczestniczyli w zabawach interaktywnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane ekspozycje i prezentacja multimedialna. Każdy z przedszkolaków na pamiątkę pobytu w szkole otrzymał niespodziankę.
  Tegoroczny Dzień Otwarty w naszej szkole podstawowej był pełen pozytywnych wrażeń.  Mamy nadzieję,we wrześniu przybędzie do nas grupa nowych pierwszoklasistów.
  Koordynatorem przygotowań Dnia Otwartego była p. Anna Kulhawczuk. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=201

   
  31.03.2017 08:17 | więcej »
 • Spotkanie pracownikiem IPN-u w Warszawie
  Dnia 17 marca 2017 r. społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu gościła doktora Mariusza Bechtę, pracownika Instytutu Pamięci Narodowe w Warszawie. Spotkał się on z uczniami naszego gimnazjum i liceum. Wygłosił ciekawą prelekcję na temat „Wyklęci” między Krzną a Bugiem. W niezwykle interesujący sposób przypomniał uczniom pojęcia:  „Żołnierze Wyklęci”, „Żołnierze Niezłomni ”. Zapoznał z historią Polaków, którzy nie pogodzili się z sowiecką okupacją po II wojnie światowej i stanęli do nierównej walki. Przedstawił sylwetki żołnierzy niezłomnych działających na Podlasiu m.in. : Ludwika Bittnera, Aleksandra Wereszko, Stefana Wyrzykowskiego, Kazimierza Rogowskiego – pochodzącego z Terespola, Władysława Jasińskiego, Stanisława Bogdanowicza. Prelekcję uatrakcyjniła ciekawa prezentacją multimedialna. Uczniów otrzymali pamiątkowe kalendarzyki, zminiaturyzowane repliki ryngrafu należącego do por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony”, publikacje IPN-u poświęcone sylwetkom niezłomnych takich jak: Danuta Siedzikówna „Inka”, Rotmistrz Witold Pilecki.Lekcja historii z pracownikiem IPN to jedno z działań podjętych w naszej szkole w celu uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz kształtowania postawy patriotycznej młodych Polaków. Organizatorką spotkania była nauczycielka historii- p. Justyna Sowa.
   
  21.03.2017 09:08 | więcej »
 • Hołd złożony ,,Żołnierzom Wyklętym”
  Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” w Terespolu obchodzono jako uroczystość patriotyczno- religijno- sportową. Organizacją obchodów zajęło się Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu we współpracy z Klubem Olimpijczyka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta w Terespolu. Koordynatorem działań był p. Andrzej Korbal.
   Przypadającą na 26 lutego uroczystość rozpoczęto Mszą św., po której delegacje złożyły kwiaty pod muralem upamiętniającym żołnierzy niezłomnych. Następnie ulicami miasta pobiegła 90-osobowa grupa  uczestników tzw. biegu „Tropem Wilczym”.Wszyscy wystartowali w okolicznościowych koszulkach. Najmłodszy uczestnik biegu miał 6 lat, a najstarszy- 60. Dystans 1963 m, który pokonali biegacze, ma wymiar symboliczny, gdyż upamiętnia rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – „Lalek”. 
  Sygnałem do startu był wystrzał z armaty. Jako pierwszy dystans pokonał Dariusz Trzaskalski, a wśród kobiet- Aleksandra Kotowska. Zwycięzcami byli jednak wszyscy zawodnicy, dlatego na mecie każdy otrzymał pamiątkowy medal. Liczną grupę wśród biegaczy stanowili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu.
  Biegowi towarzyszyły dźwięki pieśni patriotycznych oraz wystawa sprzętu wojskowego i odznaczeń. Po biegu uczestnicy mieli okazję posilić się smakowitą grochówką i napić gorącej herbaty. Ciepły posiłek ufundowała Galeria Smaków w Terespolu.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=198

   
  16.03.2017 20:12 | więcej »
 • Noc w szkole
  Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej z naszego zespołu szkół spędzili noc w szkole. Z 2. na 3. marca 2017 roku -wspólnie z wychowawczyniami- dzieci nocowały w szkole.
  Od godziny 19 uczniowie wraz z rodzicami zajęli się zaaranżowaniem  klasopracowni na pokój sypialny, więc w miejscu ławek pojawiły się materace i śpiwory.
  Zanim nastała cisza nocna, wszyscy uczniowie wspólnie spędzili uroczy wieczór. Wzięli udział w różnorodnych zabawach zarówno artystycznych, ruchowych jak i kulinarnych. Po smacznej kolacji odbył się Konkurs Pięknego Czytania, w którym jurorem był ks. Daniel. Dzieci, w nagrodę za piękne czytanie, otrzymały dyplomy oraz kalendarze lub książeczki. Punktem  kulminacyjnym wieczoru była gra w podchody z rozmaitymi zagadkami i zadaniami. Drogę pokazywały strzałki umieszczone na szkolnych korytarzach. Po  udanej zabawie nikt nie zapomniał o umyciu zębów przed snem. Na dobranoc z zainteresowaniem wszyscy obejrzeli bajki, m.in. Zakochanego wilczka.
  Po przespanej nocy, dość wczesnym rankiem wszyscy chętnie wzięli udział w porannej gimnastyce. Następnie była poranna toaleta, wspólne  śniadanie, po którym  pełni zapału do nauki uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach.
  Noc w szkole przygotowały wychowawczynie: p.Kamila Korneluk (kl. II) i p. Anna Kulhawczuk ( kl. III) przy współpracy ks. Daniela Wojciechowskiego oraz rodziców uczniów.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=196

   
   
  06.03.2017 21:29 | więcej »
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
  Marta Wereniewicz uczennica naszego gimnazjum wzięła udział w V Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka to magia większa od wszystkiego…”. Konkurs odbył się w dniu 23 lutego 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. Do eliminacji konkursowych przystąpiło 34 uczestników z dziewięciu gimnazjów. Piosenki wykonywano w językach: angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Jury oceniało walory muzyczne oraz poprawność językową wykonywanych piosenek.
  Nasza reprezentantka zaśpiewała piosenkę w języku angielskim. Mimo, że Marta nie zajęła czołowego miejsca, to jej występ bardzo podobał się publiczności, która nagrodziła ją gromkimi brawami.Uczennicę przygotowała do konkursu p. Galina Jarowicz..http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=195

   
   
  02.03.2017 20:31 | więcej »
 • Podsumowanie Rejonowego Konkursu Ortograficznego z Języka Rosyjskiego
  Podczas  Dnia Kultury Słowiańskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica odbyło się podsumowanie Rejonowego Konkursu Ortograficznego z Języka Rosyjskiego, w którym brało udział dwóch trzecioklasistów z naszego liceum: Marek Veramchuk (II miejsce) i Daniel Czarny (wyróżnienie). Odebrali nagrody i dyplomy wręczane przez Dyrektora szkoły- P. Stanisława Romanowskiego oraz gratulacje od Zastępcy Prezydenta Miasta Biała Podlaska- P. Michała Litwiniuka.Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o Sankt-Petersburgu. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy razem zaśpiewali „Katiuszę” – najbardziej znaną rosyjską piosenkę.Następnie w pracowni języka rosyjskiego przedstawiciele Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia. Odbył się teleturniej „Jaka to melodia rosyjska”, przeprowadzono zabawy: fałszywi przyjaciele tłumaczą i rosyjskie domino. Nie zabrakło  łamańców językowych, zabaw, zagadek czy rebusów.Ponadto na szkolnym korytarzu można było podziwiać wystawę tematyczną „Mosty Petersburga”. Na zakończenie na wszystkich uczestników spotkania czekał suto zastawiony słodki stół.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=194


   
   
  02.03.2017 20:01 | więcej »
 • Dzień ze zwierzątkiem domowym.
  Dzień 9 lutego 2017 roku był dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu wyjątkowy. W tym dniu można było przynieść do szkoły swoje zwierzątko domowe, więc w klasie pojawiło się kilka  chomików oraz świnka morska.
  Trzecioklasiści mieli okazję poznać zasady właściwej opieki nad swoimi pupilami. Widzę z zakresu hodowli zwierząt przekazał zaproszony gość- Pan   Andrzej Jelinek, lekarz weterynarii.
  Dzieci dowiedziały się również, jak należy postępować w kontaktach ze zwierzętami. Na przykład, kiedy zaatakuje nas pies, w żadnym wypadku nie można uciekać. Trzeba zachować spokój i przyjąć pozycję żółwia.
  Spotkanie było także okazją do poznania tajników zawodu weterynarza.
   Dziękując  za poświęcony czas oraz przekazane wiadomości, uczniowie wręczyli Panu weterynarzowi specjalne podziękowanie i własnoręcznie wykonane prace plastyczne.
  Spotkanie zorganizowała wychowawczyni klasy III- p. Anna Kulhawczuk.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=192

   
  14.02.2017 13:16 | więcej »
 • IV Rejonowy Konkurs Ortograficzny z Języka Rosyjskiego.
  W grudniu 2016 r. odbyła się czwarta edycja Rejonowego Konkursu Ortograficznego Języka Rosyjskiego, organizowanego przez IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Patronat nad konkursem objął Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Do udziału zaproszono  uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.W konkursie brało udział dwóch trzecioklasistów z naszego liceum: Uczeń Marek Veramchuk zajął II miejsce; natomiast Daniel Czarny- otrzymał wyróżnienie.Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Elżbiety Kuczko
  28.01.2017 17:31 | więcej »
 • XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego
  Stało się już niemal tradycją, że młodzież z naszej szkoły rokrocznie bierze udział w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. W tym roku zmagania rozpoczęły się od etapu szkolnego, który odbył się 25 listopada 2016 roku. Wzięło w nim udział 2 uczniów naszego liceum : Daniel Czarny i Marek Veramchuk, przygotowywanych przez nauczycielke języka rosyjskiego- p. Elżbietę Kuczko.
  Poziom przygotowania olimpijczyków był w tym roku wyjątkowo wysoki, o czym najlepiej świadczy próg punktowy kwalifikujący do okręgowego etapu – było to aż 80 punktów na 100 możliwych. Chłopcy uzyskali bardzo dobre wyniki (powyżej 90 pkt.) i zakwalifikowali się do kolejnego etapu.
  Tytuł finalisty Olimpiady Języka Rosyjskiego daje wynik 100% na maturze z języka obcego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a także jest przepustką na wiele krajowych uczelni.
  Ciekawostką jest, że Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich została powołana do życia w roku 1969 i należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju.
  Ни пуха, ни пера мальчики! (Czyli trzymamy kciuki)

   
  28.01.2017 17:25 | więcej »
 • Konkurs na „Stroik świąteczny”
  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu, pracujący pod opieka p. Anety Witkowicz, zorganizował konkurs na „Stroik świąteczny”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie zdolności oraz kreatywności uczniów. Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r.
  Wyniki konkursu:
  I miejsce – Paulina Fedorczuk, klasa I gimnazjum
  II miejsce – Natalia Korzeniewska, klasa III szkoły podstawowej
  II miejsce – Grzegorz Maleńczyk, klasa III szkoły podstawowej
  Nagrodzeni uczniowie utrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

   
  28.01.2017 17:19 | więcej »
 • Występ jasełkowy w kościele, w Terespolu
  W Kościele Świętej Trójcy  w Terespolu uczniowie klasy V szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum z naszego Zespołu Szkół wystąpili ze spektaklem jasełkowym pt. „Czwarty Mędrzec – piewca miłosierdzia”. Uczniów przygotowała pani Dorota Szprychel.
  Występ odbył się podczas niedzielnej Mszy św. w dniu 8 stycznia 2017 roku, zamiast kazania. Młodzi aktorzy spisali się wyśmienicie – mówili wyraźnie, zachowali autentyzm ruchu scenicznego. Wykorzystując elementy wystroju kościoła, doskonale odnaleźli się w całkiem nowych dla nich warunkach scenicznych.
  Ksiądz proboszcz, dziękując występującym, podkreślił uniwersalną wymowę sztuki – chęć dzielenia się z innymi, miłosierdzie i dobroć, płynące z głębi serca.
  Opiekun grupy składa serdeczne podziękowania księżom za pomoc i umożliwienie występu oraz tym rodzicom młodych wykonawców, którzy od strony technicznej pomogli w jego przygotowaniu.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=188

   
   
  18.01.2017 09:34 | więcej »
 • Występ jasełkowy w przedszkolu.
  5 stycznia 2017 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu udali się do przedszkola, gdzie przedstawili oryginalny program artystyczny pt. ,, Smerfne jasełka”. Uczniowie przebrani za Maryję z Dzieciątkiem, Józefa, aniołków w białych szatach, prezentowali tradycyjne sceny betlejemskie. Po nich nastąpiła nietypowa część jasełek, w której to wystąpiły smerfne postaci: Papa Smerf, Smerfetka, Ważniak, Śpioch, Harmoniusz i Laluś.
  Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały przedstawienie. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz poczęstowani pysznymi pierniczkami.
  Na pamiątkę noworocznego spotkania przedszkolaki otrzymały od starszych kolegów piękne, smerfne kolorowanki.
  Występ przyniósł wiele radości zarówno aktorom jak i przedszkolakom! http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=185
   

   
  09.01.2017 14:15 | więcej »
 • Konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową w językach obcych
  W naszym Zespole dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum został przeprowadzony ,,Konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową w językach obcych”. Najładniejsze prace zostały wyeksponowane na gazetce na szkolnym korytarzu, a ich autorzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
  Wyniki konkursu:
  • Kategoria język rosyjski:
  I miejsce - Paulina Fedorczuk, kl.I gimnazjum;
  II miejsce - Marta Wereniewicz; kl.I gimnazjum;
  III miejsce - Julia Nieścioruk, kl. I gimnazjum.
  • Kategoria język angielski
  I miejsce - Magdalena Mazurkiewicz, kl.II gimnazjum;
  II miejsce - Maciej Fedorczuk, kl.Vszkoła podstawowa;
  III miejsce ex aequo - Kacper Nieścioruk, kl. III klasy szkoły podstawowej,
                                      Paulina Stukanawa, kl. I gimnazjum.
   
  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
  Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języków obcych: p. Galina Jarowicz, p. Elżbieta Kuczko.
   
   
  22.01.2017 20:04 | więcej »
 • XVII PRZEGLĄD ,,Już gwiazdeczka się kolebie”
  21 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu odbył się  XVII  PRZEGLĄD  KOLĘDNICZY ,,Już gwiazdeczka się kolebie”. Jego celem jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Do udziału w Przeglądzie zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Terespol,  
  Wszyscy uczestnicy Przeglądu prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.
  Występy młodych artystów oraz własnoręcznie wykonane przez nich szopki oceniała komisja konkursowa w składzie :
  1.Pani  Anna Pietrusik – dyrektor MOK w Terespolu
  2.Pani Urszula Szubińska – dyrektor ZSO nr1 w Terespolu
  3.Ksiądz Daniel Wojciechowski
  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

   
  01.01.2017 10:19 | więcej »
 • Spotkanie z funkcjonariuszami Policji
  14 grudnia 2016 r. uczniowie naszego gimnazjum i liceum uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji: zast. Komendanta Komisariatu Policji w Terespolu – podinsp. Robertem Cybulskim i dzielnicowym miasta Terespol – asp.szt. Arkadiuszem Kamińskim.  Młodzież miała okazję zapoznać się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich,  przejawiających agresję lub przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący uświadomił młodzieży, że co dzień mogą liczyć na pomoc osób i organizacji powołanych do świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży.
  W drugiej części spotkania zostały omówione skutki prawne, fizyczne, psychiczne oraz społeczne związane z zażywaniem narkotyków czy dopalaczy.
  Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Podnosiły świadomość młodzieży w istotnych kwestiach oraz kształtowały właściwe postawy.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=183

   
  20.12.2016 19:38 | więcej »
 • Warsztaty kulinarne.
  16 grudnia 2016 roku uczniowie klasy III szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Warsztaty były kolejna akcją w szkolnym konkursie dla klas II-III Pyszna i zdrowa kuchnia warzywno-owocowana najciekawszy przepis na sałatkę warzywną.
  Dzieci założyły fartuszki i czapki kucharskie, a następnie przystąpiły do pracy.  Dzieci doskonale bawiły się obierając warzywa, krojąc je, mieszając, przyprawiając i dekorując. Wykonały pyszną sałatkę wielowarzywną, według przepisu  Natalii Korzeniewskiej. Trzecioklasiści samodzielnie przygotowali także deser- smakowity jogurt truskawkowy.
  Nakrywanie do stołu i  degustacja zwieńczyły wysiłki młodych kuchcików.
  Było smacznie, zdrowo i kolorowo!
  Warsztaty przygotowała: p. A. Kulhawczuk http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=181

   
  19.12.2016 07:24 | więcej »
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
  15 grudnia 2016 roku uczniowie klasy II i III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy. Zajęcia odbyły się z udziałem ratownika medycznego- pani Magdaleny Pacyna. Dzieci dowiedziały się, co trzeba mówić, gdy przez telefon wzywamy pierwszą pomoc. Utrwaliły też numery telefonów alarmowych.
  Najciekawsze jednak były zajęcia przygotowujące do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia. Uczniowie dowiedzieli się oraz praktycznie przećwiczyli, jak prawidłowo sprawdzić,czy osoba jest przytomna, w jaki sposób ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Korzystając z  fantomu, przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli wykonywali masaż serca i sztuczne oddychanie. 
  To była wspaniała lekcja, dzięki której kiedyś może uratujemy komuś życie!http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=182

   
  19.12.2016 19:22 | więcej »
 • „Lubella inspiruje i edukuje”
                  Uczniowie klasy I naszego gimnazjum przystąpili do Programu „Lubella inspiruje i edukuje” oraz wzięli udział w konkursie „Uwielbiam gotować z Lubellą”.
  Dnia 3 grudnia 2016 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach, których celem było propagowanie właściwych nawyków związanych z prawidłową dietą, opartą m. in. o produkty zbożowe. Zajęcia oraz szkolna gra edukacyjna stworzyła okazję zapoznania się uczniów z zasadami zdrowego odżywiania. Podczas wspólnego gotowania gimnazjaliści przygotowali 3 posiłki: chrupiące batony z płatków pełnoziarnistych, spaghetti owocowo – warzywne oraz świderki w potrawce z selera. Dania na bazie makaronu Lubella to autorskie, czyli wspólne uczniów i nauczyciela kompozycje, które zostały spisane w formie przepisu.
              Uczestnicy wspólnego gotowania znakomicie wywiązali się z przydzielonych im obowiązków związanych z pracami kucharskimi: obieraniem, cięciem, szatkowaniem, tarciem, krojeniem, gotowaniem, smażeniem oraz zmywaniem i sprzątaniem po pracach. Oczekiwanie na gorące potrawy uczniowie wykorzystali na zabawy integracyjne i … rozmowy o jedzeniu.
              Wspólna konsumpcja przy wielkim stole przyniosła wiele radości wszystkim uczestnikom wspólnego gotowania. Wpłynęła także na zmianę upodobań kulinarnych, bowiem okazało się, że cebula, mimo że szczepie w oczy, smakuje całkiem nieźle w połączeniu z selerem i białą kapustą.
  Zajęcia zorganizowała pani Dorota Szprychel (szkolny koordynator Programu) we współpracy z panią Edytą Guz.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=180

   
  19.12.2016 07:08 | więcej »
 • Dar Serc
  14 grudnia 2016 r. odbył się w naszej szkole Wieczór Charytatywny Dar Serc. Koncert zorganizowano we współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Terespolu. Uświetniły go występy uczniów naszego Zespołu Szkół oraz chóru z klasy muzycznej Gimnazjum nr 2 w Brześciu.
  Uroczystość poprzedziła zbiórką żywności, która odbyła się 26 listopada 2016 r. w sklepach Tesco i Stokrotka. Młodzież naszej szkoły- pod opieką nauczycielek Pani Joanny Moździerz i Pani Anny Osypowicz oraz członków Towarzystwa- zebrała bez mała pół tony żywności. 
  Koncertowi towarzyszyła kwesta do puszek oraz kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego można było kupić ozdoby  i kartki świąteczne a także ciasta upieczone przez pracowników naszej szkoły.  Dochód z kwesty i  sprzedaży   wyniósł 1073 zł 47 gr.
  Zebrane artykuły spożywcze i datki pieniężne zostaną przeznaczone do przygotowania paczek żywnościowych, które przed Świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane najuboższym mieszkańcom Terespola.
  Organizatorzy dziękują za wspólne spędzenie wieczoru charytatywnego i okazany „dar serca”, który przyniesie radość potrzebującym.
  Akcję Dar Serc  koordynowały p. Anna Osypowicz i p.Joanna Moździerz. Część artystyczną przygotowała p. Dorota Szprychel i p. Tomasz Jezuit. Dekoracje  wykonała p. E. Drobysz i uczniowie z Kółka Plastycznego działającego w  naszym gimnazjum.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=179

   
  14.03.2017 12:20 | więcej »
 • „Pieśnią w drodze ku wolności…”
  10 listopada 2016 r. społeczność naszej szkoły uczciła 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzący uroczystość uczniowie liceum- Bożena Anchim i Jakub Żukowski- uświadomili zebranym znaczenie słowa „wolność”. Zapoznali również zgromadzonych z okolicznościami powstania wybranych pieśni patriotycznych i żołnierskich. Uczniowie klasy I gimnazjum wystąpili z koncertem, na który złożyły się  pieśni: „Piechota”’ „Marsz I Brygady” , „O mój rozmarynie” , „Rozkwitały pąki białych róż”, „Ułani, Ułani, „Wojenko, wojenko”.
  Akademię przygotowała p.Justyna Sowa we współpracy z p. Tomaszem Jezuitem i p. Edytą Drobysz.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=178

   
  14.12.2016 06:54 | więcej »
 • Wieczór z Kubusiem Puchatkiem.
  W pięknej bajkowej scenerii 9 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu odbył się WIECZÓR Z BAJKAMI. Głównym bohaterem spotkania był Kubuś Puchatek, w postać którego wcieliła się gimnazjalistka Magda, która zabrała dzieci ,,Pociągiem do Stumilowego Lasu".
  15.11.2016 07:44 | więcej »
 • Europejski Dzień Języków.
  Każdego roku Europejski Dzień Języków jest obchodzony w szkołach całej Europy. Jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać wszystkich – bez względu na wiek – do nauki języków obcych.
   
  14.11.2016 08:14 | więcej »
 • Dzień Edukacji Narodowej.
  Dnia 17. października 2016 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na tę uroczystość przybyli nauczyciele  oraz przedstawiciele Rady Rodziców – P. Anna Dołęga, P. Katarzyna Zajączkowska i P. Andrzej Łukasik.
  Część artystyczną przedstawili uczniowie klasy I gimnazjum, którzy pod kierunkiem Pani Doroty Szprychel przygotowali humorystyczne scenki z życia szkoły. W przedstawieniu wykorzystano m.in. fraszki Igora Sikiryckiego. Uwagę widzów skupiły także występy najmłodszych uczniów naszego zespołu – klasy II i III szkoły podstawowej.  Przygotowani przez wychowawczynie - Panią Annę Kulhawczuk i Panią Kamilę Korneluk-  uczniowie w oryginalnych kostiumach przedstawili układy taneczne. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
  Życzenia nauczycielom złożyła dyrektor szkoły P. Urszula Szubińska. W imieniu uczniów  życzenia nauczycielom przekazali przedstawiciele Samorządów Uczniowskich szkoły podstawowej i liceum: Kamila Korbal, Bartek Wiśniewski i Klaudia Chomiuk.

   
   
  24.10.2016 08:26 | więcej »
 • Zbiórka makulatury.
  W dniu 30 września 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu została przeprowadzona kolejna edycja akcji pod hasłem „Plastik, papier, bio i szkło! Segregacja to jest to!!!”. Tym razem podjęliśmy się zbiórki makulatury, w której czynny udział wzięło 20 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Łącznie zebrano 945,7 kg makulatury. Szkolni rekordziści to:
  I miejsce: Aleksandra Żukowska – 148,8 kg,
  II miejsce: Adam Hermaniuk -138,4 kg,           
  III miejsce: Filip Leonienko – 88,8 kg,
  Podsumowaniem akcji był apel poświęcony tematyce ekologicznej, przygotowany przez uczniów klasy V szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum pod opieką Pani Anety Witkowicz. Przy tej okazji wszystkim uczestnikom akcji wręczono nagrody ufundowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu, które było strategicznym partnerem zbiórki. Nagrody wręczyli Pan Jacek Szczepaniak - Prezes PGK i M w Terespolu oraz Pani Urszula Szubińska- dyrektor szkoły.
  Wszystkim uczniów zachęcamy do dbania o środowisko i do segregowania odpadów na co dzień. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=174

   
  14.10.2016 18:20 | więcej »
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
  29 września dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji pod hasłem Dzień Głośnego Czytania. Pomysłodawczynią i główną organizatorką akcji przeprowadzonej w szkole była bibliotekarka- Pani Grażyna Chodynicka, z którą współpracowała Pani Dorotą Szprychel.
  Specjalnie na ten dzień klasopracownia- zaaranżowana jako czytelnia- posłużyła uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy w kolorowej, książkowej wręcz bajecznej scenerii mogli wysłuchać wielu ciekawych tekstów, głównie z repertuaru literatury dla najmłodszych.
  Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych licznie zbierały się dzieci, które z zapartym tchem słuchały tekstów, m.in.: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Lecha Pijanowskiego, Tadeusza Śliwiaka. Wśród czytających znaleźli się katecheta- ksiądz Daniel Wojciechowski, główna księgowa- P. Iwona Staszczuk, nauczyciele: P. Kamila Korneluk i P.Justyna Sowa oraz uczennica klasy I gimnazjum – Oliwia Bojczewska. Duże zainteresowanie wzbudził czytający… kot, w którego wcieliła się polonistka- P. Dorota Szprychel.
  Mamy nadzieję, że głośne czytanie na stałe wpisze się w tradycję naszej szkoły. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=173

   
  14.10.2016 10:19 | więcej »
 • Akademia Leśna drugoklasistów
  20 września uczniowie klasy II naszej szkoły udali się do Akademii Leśnej „Barwinek” w Zalutyniu, należącej do Nadleśnictwa Chotyłów, gdzie wzięli udział w niezwykle ciekawych zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Leśną przygodę drugoklasiści rozpoczęli od obejrzenia muzeum, gdzie zgromadzono wiele ciekawych eksponatów związanych z lasem oraz pracą leśniczych. Następnie uczniowie wraz z Pani Małgorzata Bielak- Specjalistką Służby Leśnej wybrali się na długi spacer leśną ścieżką edukacyjną. Mieli wówczas okazję wysłuchać interesującej pogadanki o roślinach, zwierzętach i zasadach obowiązujących w lesie. Pobyt w Zalutyniu zakończył się ogniskiem oraz zabawą w lesie i na placu zabaw.
  Wyprawa do Akademii Leśnej przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń oraz dostarczyła ciekawych informacji. Organizatorem wycieczki była wychowawczyni klasy II- P. Kamila Korneluk. Zapraszamy do galerii zdjęć http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=172

   
  27.09.2016 14:50 | więcej »
 • W Krainie Pieczonego Ziemniaka
  15 września 2016 roku uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu wraz z wychowawczynią Panią Anną Kulhawczuk  wybrali się na wycieczkę do ogrodu. Gdy dotarli na miejsce, ogród zmienił się w KRAINĘ PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Dzieci wysłuchały Krótkiej bajki o ziemniaku, a następnie zespołowo wykonywały ,,ziemniaczane konkurencje”. Było m.in.: drużynowe zbieranie ziemniaków, slalom z ziemniakiem na drewnianej łyżce miedzy koszykami, rzut ziemniakiem do celu oraz obieranie pieczonych ziemniaków ze skórki. Tę rywalizację sędziowała mama Filipa, która sumiennie notowała punkty. Zawody zakończyły się remisem.
  Ostatnim punktem programu była degustacja pieczonych ziemniaków i placków ziemniaczanych.
  Dzień w Krainie Pieczonego Ziemniaka był bardzo udany! Zapraszamy do galerii http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=170

   
  20.09.2016 14:35 | więcej »
 • W dniu 12  i 15 września 2016 r.  w naszym Zespole odbyły się wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W drodze tajnego głosowania uczniowie powierzyli tę funkcję następującym osobom:,
  Pani Aneta Witkowicz - Szkoła Podstawowa nr 2
  Pani Anna Osypowicz - Gimnazjum Publiczne nr 2  ,
  Pani Justyna Sowa - Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy.
  Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w SU.

   
  19.09.2016 18:48 | więcej »
 • Bądź aktywny! Jeźdź na rolkach!
  W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu w dniu 16 września na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu spotkała się 50-osobowa grupa na rolkach. Obok przedszkolaków stanęli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Nie zabrakło również osób dorosłych, które także chętnie wzięły udział w sportowej rywalizacji na rolkach. Wszyscy uczestniczyli także w grupowym przejeździe ulicami miasta Kolorowy peleton ,,rolkarzy” ,pilotowany przez Policję, przejechał odcinek 6000 m.
   
  19.09.2016 20:12 | więcej »
 • Bądź aktywny! Ćwicz nordic walking!
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu wraz z Klubem Olimpijczyka w Terespolu zorganizował akcję w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu .W dniu 15 września odbył się trening nordic walking. Przeprowadził go doktor  Krzysztof Piech z AWF Biała Podlaska. Gościem specjalnym byłaTamara Kovacic ze Słowenii.
  Dwudziestoosobowa grupa uczestników treningu miała okazję poznać technikę prawidłowego chodzenia ,,z kijkami”. Po instruktażu i ćwiczeniach na szkolnym boisku, uczestnicy grupowo przeszli do centrum miasta. Ostatnim punktem spotkania było dzielenie się sportowymi pasjami przy herbacie i ciastku. Wręczone przez organizatorów pamiątkowe gadżety, ufundowane przez Starostwo w Białej Podlaskiej, były nagrodą za wysiłek włożony przez uczestników podczas treningu oraz zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=168
  17.09.2016 08:39 | więcej »
 • Narodowe czytanie.
  Nasza szkoła aktywnie włączyła się Narodowe Czytanie, które swoim patronatem objęli Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.
  Dnia 3 września 2016 roku w Parku Miejskim w Terespolu spotkali się miłośnicy twórczości Henryka Sienkiewicza, którzy wysłuchali fragmentów powieści „Quo vadis”. Narodowe Czytanie w Terespolu rozpoczęła Dyrektor naszej szkoły - Urszula Szubińska, która zaprezentowała fragmenty wprowadzające w świat powieści. Kolejne fragmenty utworu czytali reprezentanci różnych instytucji działających na terenie miasta, tj.: z Zespołu Szkół Publicznych w Terespolu- Edyta Krzemińska, Waldemar Czerko, Dorota Denis, Barbara Badalska, z Przedszkola Miejskiego w Terespolu- Renata Bednarzak , z Biblioteki Miejskiej w Terespolu- Justyna Zajko. W akcje czynnie włączyli się także księża: z parafii katolickiej- ks. Daniel Wojciechowski, z parafii prawosławnej- ks. Jarosław Łoś oraz przedstawiciele Rady Miasta- Urszula Artecka i Ewa Zając. Naszą szkołę reprezentowali-Dorota Szprychel, Joanna Moździerz, Justyna Sowa, Galina Jarowicz. Imprezie promującej powieść o życiu pierwszych chrześcijan, sile wiary i miłości towarzyszyły: wystawka uczniowskich prac plastycznych, inspirowanych adaptacją filmową Jerzego Kawalerowicza, wystawa fotosów z filmu i afiszy filmowych oraz wystawa książek noblisty.
  Tego dnia od rana na ulicach Terespola pojawili się uczniowie klasy I naszego gimnazjum, którzy wcielili się w postaci z powieści i zachęcali przechodniów do słuchania fragmentów powieści.
  Terespolskie czytanie „Quo vadis” zorganizowały nauczycielki naszej szkoły – Dorota Szprychel i Grażyna Chodynicka.
  Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Drab, właścicielce „Galerii Smaków” za okazaną życzliwość i wsparcie przedsięwzięcia.
   
  22.09.2016 18:05 | więcej »
 • Wyjątkowe lekcje o bezpieczeństwie

  Początek roku szkolnego to doskonała okazja, aby przypomnieć uczniom zasady ruchu drogowego, a także uczulić na niebezpieczeństwa, jakie mogą napotkać podczas drogi do szkoły i do domu. Tematy te poruszył podczas spotkania z uczniami klasy II i III szkoły podstawowej asp. szt. Arkadiusz Kamiński, który 8 września odwiedził dzieci w szkole.

  19.09.2016 19:03 | więcej »
 • Święto Niezapominajki
  12 maja 2016 roku z okazji Święta Niezapominajki odbyły się w szkole podstawowej warsztaty artystyczne dla przedszkolaków i uczniów klas  I - IV. W trakcie zajęć dzieci spotkały tajemniczą Niebieską Wróżkę, dowiedziały się skąd pochodzi nazwa niezapominajka i mogły obejrzeć jak wygląda ta urocza roślina. Następnie uczestnicy warsztatów wykonali piękne kompozycje plastyczne, magnesy i bransoletki. Motywem przewodnim były oczywiście niezapominajki. Dzieci świetnie się bawiły.

  Warsztaty przygotowały: p. Edyta Drobysz i p. Anna Kulhawczuk przy współudziale p. Doroty Szprychel,  p. Anny Tomczuk, p. Grażyny Chodynickiej, p. Kamili Korneluk, p. Edyty Guz, p. Anety Witkowicz i p. Wojciecha Kudelskiego.

   
  06.06.2016 19:37 | więcej »
 • Kwiatki na Dzień Matki

  31 maja 2016 późnym popołudniem uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu zaprosili swoje Mamy na uroczyste spotkanie z okazji Ich święta. Na początku drugoklasiści wystawili dwa spektakle kukiełkowe: Żółw i zając oraz Wróżki. Następnie przybyłe mamusie ze wzruszeniem obejrzały montaż poetycko-muzyczny Kwiatki na Dzień Matki  i aranżację muzyczną Przebudzenie. Dzieci obdarowały też mamusie samodzielnie wykonanymi upominkami – ołówkiem ze "śmieszną" główką i zawieszką na drzwi: Odpoczywam! Nie przeszkadzać! Atrakcją popołudnia był truskawkowy deser przygotowany przez drugoklasistów. Dzięki zaangażowaniu dzieci i ich wychowawczyni spotkanie miało podniosły i uroczysty charakter.

  12.09.2016 16:20 | więcej »
 • Przegląd „English-speaking&РусскоговорящийFestival of Humour 2016”
  Dnia 28 kwietnia 2016 r. w ZSO nr 1 w Terespolu odbył się Przegląd „English-speaking&РусскоговорящийFestival of Humour 2016”pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Żmijana.
   
  06.05.2016 08:38 | więcej »
 • Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
  Dnia 28.04.2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy w Terespolu odbył się Dzień Otwarty. Uroczystości swoją obecnością uświetnili – Wicestarosta Powiatu Bialskiego, pan Janusz Skólimowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Marianna Tumiłowicz, Burmistrz Miasta Terespol, Jacek Danieluk, przyjaciele szkoły - Dariusz Olszewski i Andrzej Philips, Regina Jencz reprezentująca pana Leszka Horeglada, Dyrektor ZS im. Orła Białego w Kobylanach, pani Bożena Konieczka, oraz emerytowana nauczycielka historii, pani Alicja Danieluk .
   
  05.05.2016 07:09 | więcej »
 • Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu ,, Mój wymarzony zawód”
   
  Przyznano 2 - I miejsca  za pracę: Mój plan kariery zawodowej
  Karolina Zajączkowska z Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu
  Wiktoria Popławska z Zespołu Szkół im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
  Przyznano 2 - II miejsce za pracę: Mój wymarzony zawód
  Aleksandra Sobolewska z  Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu
  Agata Korzeniewska z Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu
   Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zwycięzcom gratulujemy.

   
   
  04.05.2016 07:18 | więcej »
 • VII TERESPOLSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY
  26 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu odbyły się  VII Terespolskie Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Terespolu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej.  
   
  04.05.2016 07:17 | więcej »
 • II REGIONALNY KONKURS PIOSENKI ROSYJSKIEJ
  W dniu 23.04.2016 r. w Wisznicach odbył się II Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów: bialskiego, włodawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, łosickiego. Konkurs objęty jest patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Starosty Powiatu Bialskiego oraz Wójta Gminy Wisznice.W tym roku naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I gimnazjum: Magda Mazurkiewicz z piosenką „Z dobrym utramliudi” Mimo pięknego wykonania, nie zajęła czołowego miejsca. Magdzie dziękujemy za wytrwałą (ale przyjemną !)  pracę i życzymy sukcesów w przyszłym roku.                                     
                                                       
   
  04.05.2016 07:16 | więcej »
 • Pierwszaki na wycieczce
  Nasi pierwszoklasiści zdobywają wiedzę nie tylko siedząc w ławkach, ale także uczestnicząc w zajęciach podczas wycieczek szkolnych. Już po raz trzeci najmłodsi odwiedzili Bibliotekę Barwną oraz Multicentrum, gdzie wzięli udział w niezwykle ciekawych zajęciach edukacyjnych. W bibliotece zastanawiali się, do czego służą wynalazki i sami zaprojektowali wynalazek swoich marzeń. Jak się okazało, większa część grupy bardzo chciałaby mieć w swoim domu wehikuł czasu. W Multicentrum pierwszaczki poznały wiele cennych wiadomości o mleku, które potem wykorzystały do przeprowadzenia eksperymentów. Uczestniczyły w ciekawej lekcji fizyki, poznając zasady działania wielu urządzeń. Podczas zajęć z informatyki dzieciaki stworzyły swój pierwszy film animowany. W nagrodę za pilną naukę, najmłodsi spędzili godzinę w sali zabaw, by nieco zmęczeni oraz głodni odpocząć podczas obiadu w restauracji. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała.
   
  05.05.2016 07:26 | więcej »
 • Koncert zespołu LIMBOS
  Dnia 20 stycznia w naszej szkole gościł zespół LIMBOS. Artyści zaprezetowali uczniom "Perełki z muzycznego oceanu". 
  Wszyscy poddali się muzycznej "fali" i jak zwykle - świetnie sie bawili.
  Fotorelacja w GALERII
  05.05.2016 07:22 | więcej »
 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  Datę 21 i 22 stycznia, czyli Dnia Babci i Dziadka nie można przegapić! To najlepszy moment w roku, aby powiedzieć naszym babciom i dziadkom, jak bardzo ich kochamy i podziękować za wszystko, co dla nas robią.
  Z tej okazji klasy I-II pod opieką p. Kamili Korneluk i p. Anny Kulhawczuk zorganizowały uroczyste spotkanie dla naszych Dziadków. Uczniowie przygotowali część artystyczną w skład której wchodziły Jasełka oraz montaż poetycko - muzyczny. Nie zabrakło cudownych życzeń i własnoręcznie wykonanych upominków – kalendarzy, korali, drzewek szczęścia, krawatów które dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom . Atrakcją spotkania było wspólne malowanie rysunków przez dziadków i wnuczęta. Na spotkanie przybyło blisko 30 dziadków, którzy byli bardzo dumni ze swoich pociech.. Uroczystość pozostawiła  bardzo miłe wspomnienia. 

   
  05.05.2016 07:19 | więcej »
 • Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
  Drużyna z klasy I gimnazjum w składzie Weronika Czapska, Agata Korzeniewska, Magdalena Mazurkiewicz,Dominik Osypowicz pod opieką pani Joanny Moździerz reprezentowała naszą szkołę w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" Konkurs wymagał wiedzy interdyscyplinarnej z biologii, geografii, ochrony przyrody i środowiska.Drużyna zajęła IV miejsce.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=150
   
  19.01.2016 20:20 | więcej »
 • 15 stycznia 2016 roku uczniowie klasy II ze szkoły podstawowej  wzięli udział w warsztatach  ,,Kulinarne podróże”. Dzieci ubrane w czapki kucharskie najpierw przygotowały w stołówce odpowiednie produkty i sprzęty, a następnie ukręciły ciasto marchewkowe. W trakcie pieczenia ciasta zrobiły pyszny koktajl owocowy. Oprócz smakowitości dzieci uczyły się dekoracyjnie składać serwetki. Wystudzone ciasto przyozdobiły masą serkową i posypały kakao.
  Ciasto marchewkowe i koktajl owocowy wszystkim bardzo smakowały.
  Przepisy zabrały dzieci do domu.
  Warsztaty przygotowały: p. A. Kulhawczuk i G. Chodynicka.

   
  05.05.2016 07:18 | więcej »
 • JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
  7 stycznia 2016 roku klasa II wybrała się do przedszkola. W przedszkolu drugoklasiści, z pomocą Weroniki, Livii i Żanety wystawili maluchom jasełka ŚWIĘTA NOC. Przebrani za Maryję z Dzieciątkiem, Józefa, aniołka, księżyc, gwiazdy kultywowali  zwyczaje bożonarodzeniowe. Wystąpiły również zwierzątka leśne: zajączek, jeżyk, lisek, niedźwiadek, dzięcioł. Maluchy z dużym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie. Nagrodziły młodych aktorów gromkimi brawami. Otrzymali w zamian piękne kolorowanki z szopką.
  To był udany występ.

   
  05.05.2016 07:15 | więcej »
 • KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM I ROSYJSKIM
  Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy konkursu wykonywali kartkę świąteczną z papieru, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika (życzenia w języku angielskim / rosyjskim). Przy ocenie uwzględniano poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania; 
  Zwycięzcy:
  Kategoria – język angielski
  I miejsce – Eryk Jaroszuk – I gimn
  I miejsce – Karol Dmitruk – IV sz.podst.
  II miejsce – Bartek Stefaniuk – IV sz.podst.
  III miejsce – Jakub Żądło – I gimn.
  Kategoria – język rosyjski
  I miejsce – Eryk Jaroszuk I gimn.
  I miejsce – Magda Mazurkiewicz – I gimn
  II miejsce – Karolina Zajączkowska I gimn.

   
  05.05.2016 07:12 | więcej »
 • Zabawa Andrzejkowa
  25 listopada 2015r. - w środowe popołudnie uczniowie klas I-III oraz IV-VI wzięli udział w dyskotece Andrzejkowej. Na uczniów czekało wiele atrakcji, które przygotował Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej wspólnie z opiekunką Anną Kulhawczuk. Uczestnicy dyskoteki mogli poznać swoją przyszłość, wróżąc sobie lejąc wosk czy przekuwając serduszko. Każdy mógł zakupić babeczkę z wróżbą, która nie tylko doskonale smakowała, ale także przepowiadała przeszłość.
  Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszył się konkurs tańca. Jurorzy mieli niezwykle trudne zadanie z wytypowaniem zwycięscy, wszyscy bowiem świetnie radzili sobie na parkiecie. Wiele radości sprawił także taniec na gazecie, który pokazał, jak sprytni i twórczy są nasi uczniowie.
  Tegoroczna zabawa Andrzejkowa była bardzo udana, a uczestnicy dyskoteki wychodzili ze szkoły w znakomitych nastrojach.

   

  05.05.2016 07:11 | więcej »
 • Nasi licealiści na VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim„Magia pór roku”.
  W piątek – 4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Magia pór roku”. Był to konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego. W konkursie wzięło udział 48 uczniów – 28 gimnazjalistów oraz 20 licealistów, którzy prezentowali poezję w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Chomiuk – II oraz Tomasz Gójski - II, którzy recytowali wiersze w języku rosyjskim.
  Uczniom i ich opiekunom przygotowano także poczęstunek w kawiarence obsługiwanej przez młodzież Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.

   
  05.05.2016 07:10 | więcej »
 • Konkurs Czysta Ziemia
  Podsumowanie konkursu ,,Czysta Ziemia" VIII edycja odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w dniu 23 listopada 2015 roku.  Nasza szkoła po raz kolejny podjęła się działań w ramach tego konkursu za które otrzymała wspaniałą nagrodę. Uczniem wyróżnionym został Adaś Hermaniuk, uczeń klasy I szkoły podstawowej. 
   
  05.05.2016 07:10 | więcej »
 • W dniu 21 września 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu odbyła się zbiórka makulatury i opakowań plastikowych w ramach konkursu ,,Segregujesz- Zyskujesz", przygotowany przez Urząd Miasta Terespol, a koordynowała w szkole Aneta Witkowicz.  W zbiórce wziąło udział 34 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Łącznie zebrano 948,9 kg.                                         Najlepszymi zbieraczami makulatury w naszej szkole byli:                                                               Adam Hermaniuk - 157,2 kg, Magda Biłanicz - 118,6 kg, Mateusz Dmitru - 84,4 kg, Klaudia Lubeńczuk - 72,9kg.                                                                                                                              Najlepszymi zbieraczami plastików w naszej szkole byli:                                                                 Kasia Iwaniuk - 33,6 kg, Kacper Nieścioruk - 24,7 kg, Grześ Maleńczyk - 11,6 kg.                               Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i zachęcamy do selektywnej zbiórki odpadów w przyszłym roku szkolnym.
  05.12.2015 08:40 | więcej »
 • 6 października 2015 roku w szkole podstawowej świętowaliśmy Dzień Ochrony Zwierząt. Z tej okazji odbył się apel, na którym podsumowaliśmy szkolny konkurs plastyczny pt. Kochane zwierzaki. Najlepsze prace konkursowe wykonali: Adaś Hermaniuk z kl. I, Filip Leonienko z kl. II i Karolina Wereniewicz z kl. IV. Następnie zaproszony gość, lekarz weterynarii - p. Andrzej Jelinek - bardzo ciekawie opowiadał o zwierzętach chronionych. Potem przedstawiciele poszczególnych klas I-IV uczestniczyli w konkursie wiedzy W świecie zwierząt, w którym jurorem był m.in. p. weterynarz. W ramach obchodów odbyło się również głośne czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonych gości. Zwieńczeniem dnia była wystawa książek w bibliotece szkolnej, której tematem przewodnim były zwierzęta.                                                                                Uroczystość przygotowały: Grażyna Chodynicka i p. Anna Kulhawczuk.
  05.12.2015 08:38 | więcej »
 • 5 października 2015 roku klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu wraz z wychowawczynią wybrała się na wycieczkę do ogrodu warzywnego i sadu. Dzieci z grządek zbierały dorodne okazy warzyw: cukinie, dynie pomidory, pory selery, marchewki. W naturalnym środowisku rozpoznawały rośliny i zrywały ich owoce. Nie brakowało matematycznych zagadek i zabaw ruchowych. Na koniec nastapiła degustacja jabłek, żółtych malin, jeżyn, gruszek i winogron. Było świetnie! Pogoda dopisała.
  05.12.2015 08:36 | więcej »
 • 10 września 2015 roku klasy I i II Szkoły Podstawowej spotkały sie z policjantem asp.szt. Arkadiuszem Kamińskim. Tematem spotkania było zapoznanie z zasadami ruchu drogowego dotyczącego pieszych.Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały policjanta, który uczulał uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę. Sprawdził równiż wiedzę dzieci. Bardzo ciekawie opowiadał jak należy sie zachować w sytuacji kontaktu z nieznajomymi. Policjant poinformował również i zademonstrował dzieciom, w jaki sposób należy się zachowywać się podczas ataku psa.                     Na zakończenie wizyty dzieci pieknie podziękowały panu policjantowi i zaprosiły na kolejne spotkanie.
  05.12.2015 08:29 | więcej »
 • Dnia 13 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowała go szkolna psycholog - pani Edyta Guz razem z uczniami klasy VI SP i I GP. wsarła ją pani Anna Kulhawczuk, która przygotowała swoich wychowanków - milusińskich z klasy II SP do odśpiewania piosenki z okazji Dnia Nauczyciela.

  Uroczystości swoją obecnością uświetnił Starosta Powiatu Bialskiego - pan Tadeusz Łazowski, który licealistom wyróżniającym się w nauce wręczył stypendia.

  Na uroczystośc przybyła także pani Barbara Barszczewska, absolwentka naszego liceum, która ufundowała dwu uczennicom stypendia na rok szkolny 2015/2016.

  Mamy nadzieję, że stypendia będą czynnikiem doskonale motywującym uczniów naszego liceum do wytężonej nauki, nie tylko w tym roku szkolnym.

  Podczas uroczystości pani Dyrektor, Dorota Szprychel przedstawiła społeczności szkolnej pracowników szkoły, którzy w tym roku otrzymali Nagrodę Dyrektora Szkoły. Wśró nagrodzonych znaleźli się: Grażyna Chodynicka, Edyta Guz, Anna Osypowicz, Joanna Moździerz, Bogusław Korzeniewski, Agnieszka Wróblewska, Iwona Staszczuk, Monika Czapska, Anna Łojko.

  Innymi nagrodzonymi pracownikami są: Edyta Drobysz (Nagroda Burmistrza Miasta Terespol) i Andrzej Korbal (Nagroda Starosty Powiatu Bialskiego)

  W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Rady Rodziców - pani Małgorzata Daniluk, przewodnicząca Rady Rodziców, która złozyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta i podziękowała za trud wkładany w kształcenie młodego pokolenia, oraz Sekretarz - pani Agnieszka Sobolewska.

  Dziekując nauczycielom, pani Daniluk wręczyła kwiaty nagrodzonemu przez Starostę Andrzejowi Korbalowi.

  Wszystkim nagrodzonym serdecznie dziekujemy.

  05.12.2015 08:27 | więcej »
 • WIECZÓR Z BAJKAMI
  27 listopada 2015 roku w uroczej scenografii i przy blasku  świec odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu WIECZÓR Z BAJKAMI. Zaproszony gość - pani Bożena Król - pięknie przeczytała  Bajkę o rybaku i złotej rybce Aleksandra Puszkina. Uczestnicy spotkania z wielkim zaciekawieniem  słuchali bajki. Czytaniu towarzyszył pokaz slajdów na dużym ekranie. Następnie odbył się konkurs pięknego opowiadania wysłuchanego utworu. Organizatorzy przygotowali również uczestnikom spotkania "bajkowe zagadki"  połączone z łowieniem rybek. Nagrodami w konkursach były książeczki z literaturą dziecięcą i zakładki do książek. Na koniec każde dziecko otrzymało niespodziankę w postaci  bajkowej kolorowanki. 

  Wieczór był bardzo udany!
  To nie ostatnie takie spotkanie!
  Wieczór z bajkami przygotowały: p. G. Chodynicka i p. A. Kulhawczuk, przy współpracy z p. E. Drobysz,  p. W. Kudelskim i p. E. Guz.  

   
  07.12.2015 09:44 | więcej »
 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  Mały ,pluszowy miś był i jest potrzebny dzieciom na całym świecie. To on pomaga w zasypianiu, pociesza w trudnych chwilach, jest przyjacielem dzieci. Dlatego 25 listopada 2015 Szkoła Podstawowej nr 2 obchodziła również Światowy Dzień Pluszowego Misia.
  Szczególnie zainteresowane tym dniem były dzieci z klas młodszych. Przyniosły do szkoły swoje misie (duże, małe, stare i nowe, kolorowe i ... mniej kolorowe). Dziewczynki tańczyły ze swoimi misiami, chłopcy grali z nimi w piłkarzyki, wszyscy układali puzzle z misiem. Dzieci opisywały swojego przyjaciela misia i przedstawiały różnymi technikami plastycznymi . Na pewno ten dzień pozostanie długo w pamięci!
   
  07.12.2015 09:45 | więcej »
 • WRĘCZENIE DYPLOMÓW STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
  21 października 2015 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica z naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy w Terespolu: Marta Juszczuk.
  W uroczystościach udział wzięli: Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów. List z życzeniami dla stypendystów i ich rodziców skierował Pan Tadeusz Sławecki.
  Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce i życzymy dalszych sukcesów.
   
  02.12.2015 08:28 | więcej »
 • Organizatorem konkursu od kilku lat jest Urząd Miasta Terespol przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu.
  Koordynacją konkursu w ZSO Nr 1 w Terespolu zajęła się pani Aneta Witkowicz.
  Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów komunalnych. Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, miał zainteresować dzieci i młodzież tematyką gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki. 
  02.12.2015 08:24 | więcej »
 • Nawiązując do tradycji lat ubiegłych młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu zorganizowała już po raz XVI akcję „Płomyk dla nieobecnych”. W ramach akcji przeprowadzono w dniu 1 listopada na miejscowym cmentarzu kwestę, z której to dochód przeznaczono na zakup kwiatów, wieńców i zniczy na groby Polaków na Cmentarzu Garnizonowym w Brześciu i okolicy w ramach obchodów świąt 1 i 11 listopada. Część zniczy została podarowana przez społeczności ZSP nr 1 w Terespolu, ZPO w Kodniu oraz ZSO nr 1 w Terespolu, za co serdecznie dziękujemy. Kwiaty i znicze zostały przekazane do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu.
   
  02.12.2015 08:19 | więcej »
 • „W naszej klasie jak w rodzinie” śpiewali uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej podczas uroczystego Ślubowania, które odbyło się w piątek 30 października. Tuż po godzinie 10.00 najmłodsi uczniowie naszej szkole, odświętnie wystrojeni, stanęli przed licznie zgromadzoną publiczności, aby zaprezentować krótki program artystyczny. Pięknie recytowane wierszyki oraz głośno odśpiewane piosenki wzruszyły rodziców i dziadków, którzy przyszli towarzyszyć swoim pociechom w tym ważnym dla nich dniu. Następnie pierwszoklasiści złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów szkoły przez panią dyrektor Dorotę Szprychel. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kolorowy znaczek, upamiętniający uroczystość. Najlepsze życzenia oraz drobne podarunki wręczyli pierwszoklasistom przedstawiciele samorządu oraz uczniowie drugiej klasy.
  08.11.2015 16:57 | więcej »
 • Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w powiatową akcję "Bieg po zdrowie". Duża grupa uczniów w róznych klas wzięła udział w biegach i części artystycznej.
  24.10.2015 21:38 | więcej »
 • Biegi Uliczne w tym roku obchodziły swój jubileusz. Klub Olimpijczyka działający w naszej szkole, a przede wszyskim pani Krystyna Pucer (emerytowana nauczycielka wf) i wuefista Andrzej Korbal, jak co roku dołożyli wszelkich starań, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
  Dopisali zarówno goście zaproszeni, wśród których znalazła się polska olimpijka Lidia Chojecka, jak i uczestnicy.
  Relację z biegów można znaleźc na stronie Klubu Olipijczyka - http://www.klubolimpijczyka.duchu.net/news.php 
  30.09.2015 21:07 | więcej »
 • Podczas zakończenia roku szkolnego 2014/2015 odbyła się premiera spektaklu przygotowanego przez koło teatralne prowadzone przez Dorotę Szprychel. Wystąpili uczniowie klasy VI, którzy w ten sposób żegnali szkołę podstawową, kończąc ją, oraz uczniowie klasy V.
  30.09.2015 21:00 | więcej »
 • Uczniowie gośćmi Koła Wędkarskiego "Kolejarz"
  23 czerwca 2015 roku Koło Wędkarskie "Kolejarz" z Małaszewicz wystąpiło z propozycją do rodziców jednej z klas zorganizowania zajęc wędkarskich. Rodzice klasy VI z chęcia przystali na tę propozycję i towarzyszyli dzieciom na "Młodym Lasku" w pierwszym ich wspólnym wędkowaniu. 
  30.09.2015 20:50 | więcej »
 • Dzień Rodziny
   Mama i tata, ileż te słowa mają w sobie treści. Z nimi związane są nasze najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa – nasze pierwsze radości, zabawy, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność  za to, że dali nam najpiękniejszy dar – życie.
   
  23.06.2015 20:49 | więcej »
 • Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego – „Bajki Rosyjskie”
  12 maja w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego. Uczniowie klasy II liceum pod opieką rusycystki  - Elżbiety Kuczko, zaprezentowali bajki Kryłowa uczniom klasy I i III szkoły podstawowej.
  16.06.2015 20:21 | więcej »
 • Domowy maraton filmowy klasy VI
  Uczniowie klasy VI 13 maja byli goścmi swojej wychowawczyni, Doroty Szprychel. Mieli mozliwośc obejrzenia kilku filmów, zabaw na przydomowym podwórku oraz zjedzenia kiełbasek z grila.
  DSz
  25.05.2015 10:13 | więcej »
 • Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
  Dnia 7 maja 2015 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystośc przygotowała pani Dorota Szprychel razem ze swoją klasą - VI.
  DSz
  25.05.2015 10:12 | więcej »
 • Szczęśliwej drogi, już czas.....
  W piątek 24 kwietnia 2015 r. w sali gimnastycznej naszego Liceum odbyło się uroczyste zakończenie roku klas trzecich. Szanowni Maturzyści po raz ostatni weszli w szkolne mury jako uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.Bohaterów Warszawy w Terespolu. Po odebraniu świadectw ukończenia szkoły z rąk pana dyrektora Tomasza Oleszczuka stali się kolejnym rocznikiem Absolwentów Liceum. Trzy lata nauki minęły niesłychanie szybko, może nawet za szybko? W każdym razie było, minęło… Drodzy Maturzyści, cieszymy się, że byliście z nami przez te lata, że współtworzyliście klimat naszej szkoły, że aktywnie włączaliście się w różne działania podejmowane na jej terenie. Mamy nadzieję, że we wspomnieniach zostaną Wam tylko te dobre chwile i warte zapamiętania. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=117
   
  15.05.2015 09:10 | więcej »
 • Kiermasz Wielkanocny
  23 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole Kiermasz Wielkanocny
  W tym dniu można było kupić własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, pisanki, kurczaczki oraz inne ozdoby wielkanocne . Największą popularnością cieszyły się słodkie wypieki - babeczki.Do zobaczenia za rok!
  Kiermasz zorganizowały: p.Edyta Drobysz i p. Anna Kulhawczuk
  http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=114
   
  30.03.2015 21:24 | więcej »
 • Wiosenne obserwacje
  20 marca 2015 roku - przeddzień kalendarzowej wiosny - obserwowaliśmy na niebie niesamowite zjawisko.  Księżyc znalazł się pomiędzy Słońcem a Ziemią przysłaniając światło słoneczne dochodzące do naszej planety. Podziwialiśmy częściowe zaćmienie Słońca. Wykorzystaliśmy do obserwacji różne akcesoria m.in. wypożyczone maski spawalnicze. To była - nie tylko dla Pierwszoklasistów - wspaniała lekcja astronomii!http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=113
   
  30.03.2015 20:59 | więcej »
 • Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr2
  Dzień Otwarty
  "W baśniowej krainie"
  18 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2
  o godz 17.00
  Zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z przyszłymi pierwszoklasistami do Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu
  12.03.2015 09:51 | więcej »
 • Młodzi SZACHIŚCI z klasy III – kilka miesięcy nauki za nami
  „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”
  Paul Morphy
  Od początku roku szkolnego uczniowie klasy III biorą udział w zajęciach koła szachowego „Chess Master” prowadzonych przez Annę Chaber.
  04.03.2015 19:03 | więcej »
 • Klasa III SP nr 2 uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji WOŚP „Pierwsza pomoc – to dziecinnie proste”.
  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP "Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste". Dnia 18 lutego akcja odbywała się na 10 dworcach PKP całej Polski, z kolei nasz dworzec był jedynym w całym województwie lubelskim, na którym zainteresowani mogli nabyć umiejętność właściwego udzielania pierwszej pomocy.
  04.03.2015 17:45 | więcej »
 • Dzień kota
  17 lutego 2015 roku w szkole podstawowej świętowaliśmy Dzień Kota. Hasłem   dnia był tytuł  książki "Pod szczęśliwą kocią gwiazdą".
  21.02.2015 22:42 | więcej »
 • Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczą udzielać pierwszej pomocy.
  Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczyli udzielać pierwszej pomocy.Zajęcia zorganizowała pani Ania Chaber.
  04.03.2015 17:46 | więcej »
 • Bal gimnazjalny 2015 r.
  31 stycznia 2015 r. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbył się Bal gimnazjalny kl.III.Był on ze wszech miar niezwykły.
  01.02.2015 15:35 | więcej »
 • Występ pierwszaków w przedszkolu
  15 stycznia 2015 roku klasa I wybrała się do przedszkola. W przedszkolu pierwszacy wystawili maluchom jasełka W stajence. Przebrani za Maryję, Józefa, aniołków, pasterzy i królów kultywowali  tradycje bożonarodzeniowe. Nie zabrakło Jezuska i Gwiazdy betlejemskiej. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały przedstawienie. Nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami. Otrzymali w zamian piękne aniołki To był naprawdę udany występ.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=100
   
  29.01.2015 18:51 | więcej »
 • Niech od Baltyku aż do Tatr,żyją nam Babcie , Dziadkowie sto lat
  21 stycznia 2015 roku odbyło sie uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.Na spotkanie integrujące pokolenia - dziadkowie, rodzice, dzieci - uczniowie z klasy I- pod opieką p. Anny Kulhawczuk- przygotowali część artystyczną
  29.01.2015 18:49 | więcej »
 • Poloneza czas zacząć - Studniówka 2015
  Od 24 stycznia 2015 r do pierwszego egzaminu z języka polskiego mija 100 dni.Tradycji stało się zadość i to nie tylko w tym punkcie. Stroje dziewcząt były również tradycyjne.Był polonez, do którego choreografię przygotowała pani Renata Nowicka i pięknie zaśpiewany Gaudeamus - dziękujemy panu Tomaszowi Jezuitowi za perfekcyjne poprowadzenie śpiewających. Tradycyjnie również uczniowie kl. III zaprosili swoich nauczycieli do walca.A potem zabawa do białego rana.Zapraszamy również na profil na facebooku Studio Fotografii i Video FLESZ Katarzyna i Dariusz Bielińscy do obejrzenia zdjęć ze studniówki.Fot.D.Bieliński https://www.facebook.com/pages/Studio-Fotografii-i-Video-FLESZ-Katarzyna-i-Dariusz-Bieli%C5%84scy/1393205740933448?fref=ts
  oraz http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=99
  29.01.2015 19:15 | więcej »
 • Teatrzyk z "Dwójki" z gościnnym występem w terespolskim kościele
  W niedzielę 11.01.2014 r.grupa teatralna z klas V i VI prowadzona przez panią Dorotę Szprychel gościła w kościele w Terespolu. 
   
  15.01.2015 18:01 | więcej »
 • Recytatorzy z klasy III na scenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
  Gratulujemy wspaniałych występów Karolinie Wereniewicz oraz Bartoszowi Stefaniukowi – uczniom klasy III, którzy reprezentowali naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Kornel Makuszyński – propagator uśmiechu, dobroci i wiary w człowieka”.
  05.01.2015 14:43 | więcej »
 • Dzień Pluszowego Misia – tradycyjnie w klasie III szkoły podstawowej
  Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia obchodzimy w naszej szkole już od sześciu lat.  W tym dniu uczniowie III klasy przybyli na zajęcia wraz ze swoimi ulubionymi misiami
  05.01.2015 10:04 | więcej »
 • Warsztaty w klasie III „Chemiczne czary-mary”
  W grudniu odbyły się w klasie III szkoły podstawowej warsztaty „Chemiczne czary-mary”. Zajęcia z dziećmi przeprowadziła w znakomitym stylu p. Katarzyna Żukowska , mama jednej z uczennic, na co dzień pracująca w laboratorium chemicznym.
  05.01.2015 09:53 | więcej »
 • Wigilia szkolna i wigilie klasowe
  19.12.14r. jak co roku w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną odbył się pael wigilijny. W tym roku wystąpili uczniowie klasy I pod opieką pani Anny Kulhawczuk oraz dzieci z klas V i VI, którzy swoje jasełka przygotowali razem z panią Dorotą Szprychel.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=91
   
  21.12.2014 19:17 | więcej »
 • Mikołajki
  5 i 8 grudnia 2014 roku prawie w każdej klasie obchodzone były Klasowe MIKOŁAJKI.Uczniowie, jak co roku, obdarowywali siebie niewielkimi prezencikami. Rozdawaniu prezentów towarzyszyły rozmowy dotyczące zbliżającego się Bożego Narodzenia oraz bezinteresowności i miłosierdzia. Do niektórych klas przyszedł nawet sam święty... http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=90
  D.Sz
   
  21.12.2014 19:17 | więcej »
 • XV Przegląd "Już gwiazdeczka się kolebie"
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu już piętnasty raz była gospodarzem Przeglądu „Już gwiazdeczka się kolebie”. Odbył się on 18 grudnia 2014 r. w sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Terespolu. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=87
   
   
  21.12.2014 19:24 | więcej »
 • Warsztaty kulinarne
  11 grudnia 2014 roku uczniowie szkoły podstawowej ( głównie pierwszoklasiści) wzięli udział w warsztatach kulinarnych. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=89
  21.12.2014 19:16 | więcej »
 • XV Koncert Charytatywny Dar Serc przeszedł do historii...
  "Jedna mała łza nie spadnie podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, jeśli każdy coś od siebie da".Mamy wielką nadzieję, że słowa te spełnią się.Po zbiórce żywności przyszła kolej na Koncert Charytatywny Dar Serc dedykowany wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu wsparli akcję.Dziękujemy jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Terespola.
  11.12.2014 20:34 | więcej »
 • Podsumowano VII edycję Konkursu "Czysta Ziemia"
  Uroczyste podsumowanie Konkursu „Czysta Ziemia” – VII edycja 2014 rok, miało miejsce 28 listopada 2014r., w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 otrzymał nagrodę za uczestnictwo.Nagrodę indywidualną przyznano Kamilowi Kukawskiemu z klasy III Gimnazjum Publicznego nr 2.Gratulujemy.http://radiobiper.info/2014/11/29/podsumowano-7-edycje-konkursu-czysta-ziemia/
  07.12.2014 09:42 | więcej »
 • Zbiórka żywności-Dar Serc
  6 grudnia 2014r w terespolskich sklepach:  Tesco, Biedronce,Stokrotce,Groszku, Delikatesach Centrum oraz w sklepie pana Arseniuka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 GP nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego zbierali produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z Terespola i okolic. Żywność zostanie przekazana do Stowarzyszenia Św.Brata Alberta. Koordynacja zbiórki Anna Osypowicz, Joanna Moździerz.Szczególne podziękowania za pomoc panu W. Moździerzowi http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=82
  06.12.2014 21:08 | więcej »
 • Noc w szkole
  28 listopada 2014 r klasa I ze SP nr 2 nocowała w szkole. Była to Magiczna noc.
  06.12.2014 21:07 | więcej »
 • Jeszcze o bezpieczeństwie i przestrzeganiu prawa.....
  Kolejny raz w listopadzie gościliśmy przedstawicieli policji.Tym razem z wykładem na temat bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w szkole i poza nią.Wykład skierowany do uczniów gimnazjum wyglosił dzielnicowy pan Artur Kamiński.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=79
  03.12.2014 11:26 | więcej »
 • Wieczór wróżb i zabaw w SP nr 2
  Dnia 26.11.2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zorganizowała ją opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP nr 2 - pani Anna Kulhawczuk przy pomocy nauczycieli - Grażyny Chodynickiej i pani Doroty Szprychel.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=78
  D.Sz
  03.12.2014 10:12 | więcej »
 • Sukces literatów ze Szkoły Podstawowej nr 2
  Dnia 02.12.14.r. troje uczniów SP 2 uczestniczyło w Lublinie w uroczystym rozdaniu nagród w I Wojewódzkim Konkursie Literacko - Plastycznym, poswięconym bibliotekom szkolnym.
  D.Sz.
  05.12.2014 06:45 | więcej »
 • Smacznie, zdrowo, kolorowo
  17 listopada 2014 roku został podsumowany konkurs kulinarny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu "Smacznie, zdrowo, kolorowo".
  03.12.2014 10:16 | więcej »
 • W trosce o nasze bezpieczeńtwo.

  12 listopada 2014r.  odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży ZSO nr 1 z panem Komendantem Policji  Marianem Głuszczukiem i panem Burmistrzem Jackiem Danielukiem. Uczniowie zostali poinformowani że każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym, po zmierzchu jest zobowiązany do posiadania na sobie odblaskowych elementów.Uczestnicy spotkania otrzymali takie elementy tym samym po zmroku będą lepiej widoczni dla kierowców http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=74

  18.11.2014 06:41 | więcej »
 • "Płomyk dla Nieobecnych"
  1 listopada 2014 r rozpoczęliśmy akcję "Płomyk dla Nieobecnych" W tym dniu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  w Terespolu zorganizowali kwestę na miejscowym cmentarzu parafialnym. Dochód jest przeznaczony na zakup zniczy i kwiatów na polskie groby, na Białorusi.
  14.11.2014 07:02 | więcej »
 • Pamięć o tych, którzy odeszli
  27 października 2014 r. uczniowie klasy III gimnazjum sprzątali groby nauczycieli na miejscowym cmentarzu. W dniu 1 listopada zapalimy na grobach znicze - symbol pamięci całej społecznoci szkolnej. W najbliższych dniach będziemy też wspominać pedagogów, których już nie ma w śród nas a od których dostaliśmy najcenniejszy dar - wykształcenie.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=70Opiekunowie Renata Nowicka, Anna Osypowicz ,Joanna Moździerz
  05.11.2014 17:52 | więcej »
 • Święto Pieczonego Ziemniaka w kl I
  Pokonując naturalny tor przeszkód  klasa I przybyła do ogrodu warzywnego. Tam rozstrzygnięto konkurs Najpiękniejszy ziemniak.  Na konkurs dzieci przygotowały kilkanaście przestrzennych  form, były nawet  ziemniaki z pończoch . Potem była degustacja pieczonych ziemniaków. Nie brakowało gier edukacyjnych i zabaw ruchowych. Było pysznie i wesoło! Nad całością czuwała pani Anna Kulhawczuk.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=68
   
   
  24.10.2014 20:11 | więcej »
 • Ślubowanie klasy I
  21 października 2014 roku odbyło się  ślubowanie kl.I. Przed uroczystą ceremonią pierwszoklasistów ubranych w kolorowe birety powitali starsi koledzy jak również Dobry Duszek naszej szkoły.
  25.10.2014 15:00 | więcej »
 • Dnia 7 października 2014 r. w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Języków Obcych. Wszędzie w Europie w tych dniach odbywały się akcje, które miały zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomość języków, które już znają.
   
  04.11.2014 21:59 | więcej »
 • V Terespolskie Targi Edukacji i Pracy
  22 października 2014r. odbyły się V Terespolskie Targi Edukacji i Pracy, zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Terespolu przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Była to już piąta, edycja imprezy, która odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Terespolu.  
  24.10.2014 20:30 | więcej »
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej
  13 października 214 r ZSO nr 1 gościł nauczycieli. Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone nagrody nauczycielom i pracownikom szkół.Uroczystość uświetniła młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących, która przygotowała piękny apel z tej okazji.http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=66
  23.10.2014 18:41 | więcej »
 • STYPENDIA STAROSTY BIALSKIEGO WRĘCZONE
  Dnia 21 października 2014 roku gościliśmy w naszej szkole Pana Starostę - Tadeusza Łazowskiego i Panią Mariannę Tumiłowicz, którzy uroczyście wręczyli uczniom naszego liceum stypendia Starosty Bialskiego. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=64
  23.10.2014 18:39 | więcej »
 • Uroczystość 70-lecia powstania terespolskiej szkoły.
  27 września 2014 roku odbyły się uroczyste obchody 70-lecia szkoły. Pierwotnie funkcjonowała ona jako Koedukacyjne Gimnazjum, a obecnie jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
  24.10.2014 09:28 | więcej »
 • Sukces nauczycielki
  Nauczycielka Elżbieta Kuczko została nagrodzona dyplomem laureata I etapu międzynarodowego konkursu „Najlepszy wykładowca - nauczyciel języka rosyjskiego zagranicy" organizowanego przez agencję federalną Rosji „Россотрудничество".
   
  22.09.2014 20:14 | więcej »
 • Pożegnanie klasy III gimnazjum
  26 czerwca 2014 r,pożegnaliśmy uczniów klasy III. Młodsi koledzy z kl II pod kierunkiem wychowawczyni Joanny Moździerz, przygotowali z tej okazji pożegnalną uroczystość. Była poezja, skecze i przemówienia i słodkie upominki dla absolwentów. Życzymy im realizacji swoich planów i samych sukcesów w nowych szkołach. Fotorelacja: http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=59
  jm
  27.06.2014 20:09 | więcej »
 • Dzień Matki
  Dnia 27 maja 2014 roku uczniowie klasy II zaprosili swoje mamy na spotkanie z okazji Dnia Matki.
  17.06.2014 08:32 | więcej »
 • В день русского языка.
  Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali apel z okazji Dnia Języka Rosyjskiego i urodzin poety Aleksandra Puszkina, a także Dnia Dziecka. W zabawny sposób przedstawili bajki Puszkina, m.in.: „Bajka o rybaku i rybce” oraz kultowy multik „Волк и заяц”. W związku z przybliżającymi się wakacjami, usłyszeliśmy znaną piosenkę „Каникулы”, która porwała do śpiewu wszystkich uczniów.
  19.06.2014 21:30 | więcej »
 • Wręczenie nagrody konkursowej Kamilii Rafałko
  Przypominamy, że Kamila Rafałko uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy została laureatką konkursu "Moje małe ojczyzny w relacjach bliskich".Druga edycja konkursu miała temat:"Sport w mojej małej ojczyźnie też ma ciekawą historię..." Kamila zdobyła III miejsce w kategorii prezentacje multimedialne. Temat pracy„Powiatowe Biegi Uliczne Memoriału im. Wincentego Kozłowskiego w Terespolu"Fotorelacja z uroczystości w Lubartowie: Wręczenie nagrody konkursowej Kamili Rafałko.
  jm
  19.06.2014 21:31 | więcej »
 • XIX Marsz Patrolowy Szlakiem Legionów Po Podlasiu
  28 i 29 maja 2014 r odbył się już XIX Marsz Patrolowy Szlakiem Legionów Po Podlasiu. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Bialski pan Tadeusz Łazowski. Podczas uroczystości otwarcia dokonano odznaczenia Złotym Medalem Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Bohaterów Warszawy w Terespolu a także Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej pana dyr Tomasza Oleszczuka i pana Andrzeja Korbala.
  19.06.2014 21:32 | więcej »
 • Konkurs plastyczny "Logo MBP W Terespolu"
  Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu ogłosiła konkurs plastyczny na logo biblioteki. Konkurs zorganizowano z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia".W konkursie wzięli uczniowe obu terespolskich szkół.
  31.05.2014 14:59 | więcej »
 • Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym
  13 maja 2014r odbył się Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy.
  19.06.2014 21:32 | więcej »
 • Konkurs plastyczny "Bohaterowie Powstania Kościuszkowskiego"
  Wraz z konkursem historycznym rozstrzygnięty też został konkurs plastyczny „Bohaterowie Powstania Kościuszkowskiego”, w którym wzięli udział uczniowie z gimnazjum w Piszczacu, Konstantynowie i Terespolu. Konkurs przygotowany został przez nauczycielkę z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu Edytę Drobysz
  13.05.2014 18:39 | więcej »
 • Konkursy „Kościuszkowskie”
  9 maja 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy w Terespolu w ramach obchodów 220 rocznicy wybuch Powstania Kościuszkowskiego odbył się powiatowy konkurs historyczny „Bohaterowie Powstania Kościuszkowskiego”, w którym wzięli udział uczniowie z siedmiu gimnazjów, w tym z dwóch z Terespola, Małaszewicz, Sławatycz, Tucznej, Łomaz, Chotyłowa. Konkurs przygotowany został przez dr Bogusława Korzeniewskiego, nauczyciela historii w terespolskim liceum.
  13.05.2014 18:37 | więcej »
 • Spotkanie z panem Lechem Łukaszukiem
  Spotkanie z autorytetem to jedna z imprez, zainicjowana panią Justynę Sowę.nauczycielkę historii. Uroczystość ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości Gimnazjum Publicznego nr 2 w Terespolu
  19.06.2014 21:33 | więcej »
 • Zajęcia Otwarte dla Przedszkolaków

  2 kwietnia 2014 roku odbyły się zajęcia otwarte  dla grupy 5 i 6-latków pt: Dzień pełen radości.

  17.06.2014 08:33 | więcej »
 • Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bałałajka”.
  W dniach 27 i 28 marca br, w Sali koncertowej RONiK w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Na finał przybyło 64 uczestników - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 8 województw.Na festiwalu można było usłyszeć zarówno piosenki liryczne, jak i nowoczesne, np. „Podmoskiewskie wieczory”, „Krzykiem żurawi”, „Modlitwa”.  Najliczniej reprezentowane było Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna.
  31.03.2014 22:06 | więcej »
 • 10 września 2013r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Terespolu pod hasłem „Kariera – planuję, decyduję, działam” odbyły się warsztaty doradcze. Działanie zostało zorganizowane z inicjatywy pracownika placówki - Agnieszki Bieńkowskiej, która spotkanie rozpoczęła krótką prezentacją na temat działalności jednostki OHP i oferowanych form wsparcia.
  31.03.2014 21:27 | więcej »
 • Szkolny Dzień Kapeluszy
  21 marca 2014 roku w ZSO nr 1 uznano za Dzień Kapeluszy. Pomysł podsunęła opiekunka Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 2 - pani Anna Kulhawczuk.
  D.Sz.
  17.06.2014 08:37 | więcej »
 • Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 2

  18 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Dzień Otwarty.

  Razem z milusińskimi przybyli rodzice zainteresowani naszą szkołą. Po krótkim powitaniu przez dyrekora Tomasza Oleszczuka odbyło się podsumowanie konkursów: "Koty, koteczki..." i "W świecie poezji" oraz rozdanie dyplomów i nagród. Na specjalnej wystawce można było podziwiać nagrodzone prace uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków.

  D.Sz.

  17.06.2014 08:38 | więcej »
 • Apel lingwistyczny z okazji 8 marca

  Пусть первый подснежник
  Подарит Вам нежность!
  Весеннее солнце подарит тепло!
  А мартовский ветер подарит надежду,
  И счастье, и радость, и только добро!

   

  jm

  23.03.2014 21:52 | więcej »
 • Uczelnia w ZSO nr 1 w Terespolu

  W dniu 4 marca 2014 r. uczniowie klas III i III B mieli możliwość wysłuchania wykładów na temat: Żyjąca planeta – o początkach życia na Ziemi oraz o degradacji planety i Nie pozwól, by ktoś tobą manipulował – poznaj najczęściej stosowane socjotechniki. Wykłady prowadzili dydaktycy Zakładu Socjologii PSW im. .Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

  Jest to bardzo cenna inicjatywa Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu

  jm

  23.03.2014 21:50 | więcej »
 • Niech żyje bal !!!!

  W sobotę 1 marca 2014 r. klasa III gimnazjum miała swój bal. Fotorelacja w galerii. http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=18

  jm

  23.03.2014 21:52 | więcej »
 • Babcia i dziadek kochają swoje wnuczęta miłością bezwarunkową!

   Zawsze można na nich liczyć!

  14.03.2014 22:44 | więcej »
 • Gwiazdeczka w Szkole Podstawowej nr 2 w Terespolu kołysała się po raz czternasty

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu już czternasty raz była gospodarzem Przeglądu „Już gwiazdeczka się kolebie”.

  Odbył się on 19 grudnia 2013 r. w sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Terespolu.

  Celami przeglądu są: kultywowanie tradycji związanych z Bożym  Narodzeniem, rozwijanie tożsamości narodowej związanej z  chrześcijaństwem, rozbudzanie zainteresowań folklorem, wrażliwości na piękno muzyki oraz integracja młodych wykonawców i tworzenie przyjacielskich więzi między uczestnikami konkursu.

  D.Sz.

  28.03.2014 20:13 | więcej »
 • APEL WIGILIJNY
   

  20.12.2013 roku odbył się w naszym zespole szkół apel z okazji Bożego Narodzenia. Wystąpili uczniowie klasy II i IV szkoły podstawowej. Przedstawienia zostały przygotowane przez panie: Annę Kulhawczuk i Dorotę Szprychel.

  Zgromadzeni w Sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły z zainteresowaniem obejrzeli „Europejskie jasełka” i przedstawienie kukiełkowe.  Występy młodych artystów zebrały liczne brawa. Najlepszym miernikiem zainteresowania oglądających była idealna cisza panujące podczas spektakli.

  Na koniec głos zabrał Dyrektor Tomasz Oleszczuk, który wszystkim zebranym złożył życzenia świąteczne.

  ZAPRASZAMY DO GALERII

  D.Sz.

  24.03.2014 18:35 | więcej »
 • WIGILIE KLASOWE

                     

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie wszystkich klas ZSO nr 1 w ostatnim dniu nauki przez Bożym Narodzeniem wzięli udział w klasowych Wigiliach przygotowanych przez samych uczniów, ich rodziców i wychowawców.

  W zależności od klasy, na wigilijnych stołach znalazły się owoce, ciasta, śledzie, sałatki, a nawet barszczyk czy pierogi. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć śpiewania kolęd i opłatka, którym mieli możliwość dzielić się zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

  ZAPRASZAMY DO GALERII         Na zdjęciach klasy: II SP i V SP                                                                            D.Sz.

  24.04.2014 12:20 | więcej »
 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  26 listopada 2013 obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy przynieśli w tym dniu do szkoły swoją  ulubioną przytulankę- pluszowego misia uniknęli - przykrych niespodzianek na lekcjach. A może pluszowy miś okazał się pomocny w zdobyciu  piątki lub szóstki ? Na pewno… było miło i bardzo radośnie!
  Samorząd Uczniowski SP
  ed
  24.03.2014 20:50 | więcej »
 • EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
  Każdego roku Europejski Dzień Języków jest obchodzony w szkołach całej Europy. Oficjalnie święto przypada 26 września – jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać ludzi – bez względu na wiek – do nauki języków obcych. My także zorganizowaliśmy to święto w naszej szkole. 

  Nasz Dzień Języków łączył elementy nauki i zabawy oraz stanowił niezwykłą motywację do działania zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

  14.03.2014 22:47 | więcej »
 • Cykl spotkań Co czytały nasze mamy? Spotkanie pierwsze

  W listopadzie rodzice kl. II SP przygotowali niespodziankę swoim pociechom. Zainspirowani pomysłem  p.G.Chodynickiej rozpoczęli cykl spotkań z książką pt. Co czytały nasze mamy. Jako pierwsza sięgnęła po swoją ulubioną lekturę z dzieciństwa p. Katarzyna Żukowska. Pięknie przeczytała baśń Księżniczka na ziarnku grochu Andersena.

  Co czytały nasze mamy? Spotkanie drugie.

  16 grudnia 2013 roku  zaprosiliśmy do klasy mamę Bartka Stefaniuka, która nie tylko przeczytała  przepiękną Opowieść wigilijną ale pokazała nam również jak przygotować z papieru świąteczną gwiazdkę na choinkę. Dzieci wykonały wspaniałe gwiazdki. Całemu spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera. Na zakończenie p. Bożena Stefaniuk obdarowała dzieci upominkami – książeczkami o tematyce zimowej.

  Tradycyjnie zapraszamy do galerii zdjęć :) https://zsoterespol.edupage.org/album/?#gallery/2

  jm

  14.03.2014 22:48 | więcej »
 • Jesień wesoła czy smutna?

  3 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Terespolu odbył się wieczór poezji pod hasłem Jesień-pora wesoła czy smutna. Zorganizowany był przez uczniów klasy II dla ich rodziców. Przebrani za Panią Jesień, Wiatr, Deszczyk, grzybki i zwierzęta leśne recytowali między innymi wiersze Marka Głogowskiego, Jerzego Kiersta, Joanny Kulmowej, Haliny Szayerowej, Jadwigi Hockuby i Danuty Wawiłow. Tłem muzycznym były rytmiczne piosenki jesienne. Występy młodych artystów rodzice nagrodzili gromkimi oklaskami.

  Celem spotkania było: rozwijanie zainteresowań dzieci poezją oraz wdrażanie do autoprezentacji i publicznych wystąpień.

  Zpraszamy do galerii zdjęć http://zsoterespol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=16

  jm

  25.03.2014 07:29 | więcej »

Lista artykułów

Aktualności

Kontakt

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu z oddziałami gimnazjalnymi.
  ul. Wojska Polskiego 88
  21-550 Terespol
 • 83 375 20 04

Galeria